سایت شخصی دکتر مهدی صادقی زاده

منابع و مراجع درس:

  • کتاب پایگاه داده ها  نویسنده آبراهام سیلبرشاتس 
  • کتاب پایگاه داده ها  نویسنده سی جی دیت

 


سرفصل درس و جزوه:

  • فصل اول: مفاهیم اولیه و تاریخچه پایگاه داده ها
  • فصل دوم: طراحی مفهومی پایگاه داده ها
  • فصل سوم: طراحی منطقی پایگاه داده ها
  • فصل چهارم: مفاهیم مدل رابطه ای (Relational Model)
  • فصل پنجم: جبر رابطه ای
  • فصل ششم: معرفی زبان SQL
  • فصل هفتم: وابستگی تابعی و نرمال سازی 

 


طرح درس بر اساس آخرین سرفصل وزارت علوم: