سایت شخصی دکتر مهدی صادقی زاده

Assistant Professor in Quchan University of Technology 

Department of Computer Engineering

Faculity of Electrical and Computer Engineering

Quchan University Technology 

2008 – Present (12 years)

(2008-present) Faculty Member and Lecturer
(2009-2011) Head of Computer Engineering Department
(2011-2013) Vice President For Education, Research and Student

Bachelor Lectures: Programming Languages, Computer Architecture, Algorithm Design, Discrete Mathematics, Computer Graphic, Logic Circuits, Presentation Style, C & C++ Programming, Operating Systems, Data Structures

Master Lectures: Advanced Computer Architecture, Parallel Algorithms, Advanced Computer Networks, Pattern Recognition

منابع و مراجع درس:

  1. D. Patterson and J. L. Hennessy. Computer Organization & Design, The Hardware / Software Interface. 4th edition, Morgan Kaufmann Publishing, 2011.

  2. M. Mano. Computer System Architecture. 3rd edition, Prentice Hall, 1992.

   


  سرفصل درس و جزوه:

  • فصل اول: مروری بر مدارهای مهم و اجزای سخت افزاری
  • فصل دوم: زبان توصیف سخت افزار VHDL
  • فصل سوم: معرفی نرم افزار ISE شرکت Xilinx 
  • فصل چهارم: معرفی آزمایش های درس و تدوین گزارش کار

   


   

  طرح درس بر اساس آخرین سرفصل وزارت علوم: