سایت شخصی دکتر مهدی صادقی زاده

نحوه انتخاب سمینار ارشد:

با توجه به محدود بودن ظرفیت سمینار ارشد و به جهت اطمینان از انتخاب سمینار با بنده، موضوع پیشنهادی خود را همراه با مراجع اولیه حداکثر تا 25 مرداد ماه از طریق ایمیل ارسال نمایید. 

از زمان ارسال ایمیل حداکثر تا یک هفته پاسخ تایید یا عدم تایید موضوع پیشنهادی اعلام خواهد شد.

موفق باشید.