سایت شخصی دکتر مهدی صادقی زاده

- ارائه های مربوط به درس سمینار کارشناسی ارشد در بازه بین 17 تا 25 مردادماه خواهد بود. متعاقبا تاریخ دقیق آن اعلام خواهد شد.

موارد لازم برای ارائه سمینار عبارتند از:

      1.فایل ارائه با فرمت ppt

      2. فایل مستندات کامل با فرمت پایان نامه pdf و doc

      3. فایل خلاصه مستندات در قالب مقاله pdf و doc

موفق باشید.