سایت شخصی دکتر مهدی صادقی زاده

منابع و مراجع درس:

 • کتاب ساختمان داده ها نویسنده الیس هورویتز ترجمه دکتر امیر علیخان زاده


سرفصل درس و جزوه:

 • فصل اول: مفاهیم اساسی، توابع بازگشتی و مرتبه زمانی
 • فصل دوم: آرایه ها و رشته ها (Array)
 • فصل سوم: سازمان صف و پشته (Queue & Stack)
 • فصل چهارم: لیستهای پیوندی (Linked List)
 • فصل پنجم: درختها (Tree)
 • فصل ششم: درخت های ویژه
 • فصل هفتم: گراف ها (Graph)
 • فصل هشتم: مرتب سازی (Sorting)
 • فصل نهم: درهم سازی (Hash Table)


 • نمونه سوالات امتحانی
 • سوالات کنکور سراسری