سایت شخصی دکتر مهدی صادقی زاده

منابع و مراجع درس:

  1. Operating Systems: Internals and Design Principles (6th Edition)

           by William Stallings (2008) 

  2. Operating System Concepts (8th Edition)

           by Abraham Silberschatz, Peter ... (2008)


  سرفصل درس و جزوه:

  • فصل اول: مفاهیم پایه ای و تعاریف اولیه
  • فصل دوم: ساختار سیستم عامل
  • فصل سوم: مدیرت پردازش ها
  • فصل چهارم: همزمانی پردازش ها
  • فصل پنجم: مدیریت حافظه اصلی
  • فصل ششم: مدیریت حافظه مجازی
  • فصل هفتم: مدیریت بن بست
  • فصل هشتم: سیستم فایل


  • نمونه سوالات امتحانی
  • سوالات کنکور سراسری