سایت شخصی دکتر مهدی صادقی زاده

منابع و مراجع درس:

 • کتاب طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی نویسنده Terrence W. Pratt
 • کتاب زبانهای برنامه سازی نویسنده Robert Sebesta 

 


سرفصل درس و جزوه:

 • فصل اول: مفاهیم زبانهای برنامه سازی دریافت
 • فصل دوم: پردازنده های زبانهای برنامه سازی دریافت
 • فصل سوم: ساختمان داده های اولیه دریافت
 • فصل چهارم: ساختمان داده های ساختیافته دریافت
 • فصل پنجم: زیربرنامه ها و داده های کاربران دریافت
 • فصل ششم: کنترل ترتیب اجرای دستورات دریافت
 • فصل هفتم: کنترل داده ها دریافت
 • فصل هشتم: مدیریت حافظه
 • فصل نهم: شئ گرایی

 


 

طرح درس بر اساس آخرین سرفصل وزارت علوم:

 


 

 • نمونه سوالات امتحانی
 • سوالات کنکور سراسری

 


پروژه های درس:

 • کد نویسی: پیاده سازی اجزای زبانهای برنامه سازی
 • تحقیقاتی: تحلیل یک زبان برنامه سازی

  • زبان Ada
  • زبان Lisp
  • زبان Perl
  • زبان FORTRAN
  • زبان COBOL
  • زبان #F
  • زبان ML
  • زبان Prolog
  • زبان Algol

​​​​​​​